Wykonanie pomiarów geodezyjnych przęseł w ramach testów polowych realizowanych na rzecz projektu pn.: „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” (SDZP) - Weryfikacja

Rozstrzygnięcie przetargu: 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych przęseł w ramach testów polowych realizowanych na rzecz projektu pn.: „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” (SDZP) - Weryfikacja niezawodności technicznej SDZP - Podzadanie H2-2.
Data publikacji: 2016-05-17 09:27:00
Data złożenia ofert: 2016-05-20 08:00:00
Data otwarcia ofert: 2016-05-20 10:30:00.
Pod podanym adresem znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego przetargu: http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi?num=535/16/GZ