Sesje

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Energii.

22 kwietnia w Ministerstwie Energii w Warszawie odbyło się Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem była kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej w ramach działalności edukacyjno-informacyjnej projektu SDZP oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  • Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego;
  • Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia, finansowanie).

 

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195...

18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.:„Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, dokonał Tomasz Dąbrowski,  Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii, a także: Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001 oraz Michał Kleiber, Wiceprezes...

16 października 2015r. odbyła się debata informacyjna projektu SDZP pt.: "Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej" poświęcona zagadnieniom projektu budowy gospodarki niskoemisyjnej.

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

W przypadku Polski gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, gdyż wykorzystanie paliw kopalnych będących...

19 września 2015r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się debata w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu SDZP pt.: "Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”.

Temat niskiego komfortu energetycznego Polaków jest ostatnio coraz częściej poruszany na forum publicznym. By zobrazować, z czym na co dzień zmagają się niezadowoleni obywatele, wystarczy wspomnieć tylko dwa z wielu czynników: średni poziom przerw w dostawach prądu dla odbiorcy, który wynosi w Polsce 400 min/rok (porównanie: w Szwajcarii jest to 25 min/rok), i poziom napięć u odbiorców końcowych na wsi spadający często poniżej 180V (europejski standard to 230V). O niezadowoleniu wskazują także wyniki badań i ankiet. Na pytanie: „Jak często występują u Państwa...

Konferencja NEUF oraz panel edukacyjno-informacyjny odbyły się 26 czerwca 2015 w Ministerstwie Gospodarki. 

Uczestnicy dyskusji mówili o efektach dotychczasowych działań rozwojowych energetyki i przemysłu, potrzebnych inwestycjach, sposobach inicjowania i wspierania ich rozwoju, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność. 

Polska jest jednym z państw, które podjęły się wielkiego wyzwania przekształcenia swojej gospodarki od podstaw. Jest to szczególnie ważne dla sektora energetycznego i przemysłu, których stabilne funkcjonowanie stawiane jest na pierwszym miejscu.

Celem konferencji NEUF było przedyskutowanie rozwiązań dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem...

Konferencja, a wraz z nią panel edukacyjno-informacyjny projektu SDZP odbył się w 27 marca 2015r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

Cel wydarzenia: przygotowanie gospodarki kraju (firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria WasiakJanusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. 

...

Światowy rynek energii ewoluuje w bardzo szybkim tempie, tymczasem państwa Unii Europejskiej stawiają ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Według ekspertów może to spowodować szereg dodatkowych wyzwań.

Świat nie chce podążać drogą wytyczaną przez Europę, a emisja gazów cieplarnianych pomimo unijnych przykładów wciąż rośnie. Jednocześnie nadal widać wielkie różnice pomiędzy stopniem zamożności gospodarek wewnątrz samej Unii Europejskiej. Jak z wyzwaniami, które pojawiają się w kontekście europejskiej polityki energetycznej, może sobie poradzić Polska?

Konferencja zainaugurowana została przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds....

Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej" odbyła się 25 Listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rząd przygotowuje reformę mechanizmu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Trzonem nowego rozwiązania ma być mechanizm aukcyjny, a przedmiotem aukcji ma być cena „zielonej” energii płacona jej wytwórcy. Choć z jednej strony oznacza to likwidację dotychczas obowiązującego kulejącego systemu zielonych certyfikatów, to jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów tego sektora, co może spowodować niechęć inwestorów do rozwijania działalności na polskim rynku.

Projekt ustawy o OZE zawiera również...

8 października 2014r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się debata promocyjna projektu SDZP pt.: „Rozproszone źródła energii a tradycyjna energetyka: rywalizacja czy współpraca”.

Sądząc po tym, co dzieje się w Europie (Niemcy, Dania, Anglia, a ostatnio Włochy) może nas czekać boom na mini-OZE. Mamy tu do czynienia z rewolucją technologiczną, a takiej zastopować się nie da (można ją najwyżej spowolnić). Dla energetyki systemowej ważne jest pytanie o zakres tej rewolucji. Istotna jest też perspektywa rozwoju tego zupełnie nowego rynku. To także zupełnie inna filozofia dostawcy, znana jako DIY (Do IT Yourself – Zrób To Sam). Jest to bezpośrednia konkurencja dla Spółek Dystrybucyjnych, która w końcowym przypadku może prowadzić do budowy autonomicznych,...