Przetarg na opracowanie i wyprodukowanie urządzeń pomiarowych w Projekcie SDZP

Rozstrzygnięcie przetargu: 

Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac w ramach Projektu „DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRZESYŁOWYMI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZY  WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH TECHNIK POMIAROWYCH” (akronim: SDZP) w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  akres wykonania prac nosi tytuł: „Opracowanie i wdrożenie komercyjne Rejestratora Badawczego oraz Stacji Bazowej systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć”. Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Termin składania ofert : do dnia 11 lipca 2014 r. o godz. 9:00.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa.
Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2014 r.
Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2014 r.