Panel podczas XI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2015 pt.: "Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich"

18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.:„Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, dokonał Tomasz Dąbrowski,  Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii, a także: Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001 oraz Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005.


Podczas konferencji była mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, pamiętając przy tym o źródłach finansowania oraz szansach na skuteczną realizację takich projektów. Trzeba podkreślić, że transformacja sektora musi nadążyć za oczekiwaniami rynku – należy nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu przy zachowaniu relatywnie niskich cen za energię, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Do tej pory zaowocowała ona ponad 30% redukcją emisji gazów cieplarnianych z poziomu 564,0 milionów ton CO2 w roku 1988 do 395,6 milionów ton CO2 w roku 2008. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz zaangażowanie Polski w politykę Unii Europejskiej, zejście z tej ścieżki jest raczej niemożliwe i dalsza  transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym jest nieunikniona.

Unijna polityka energetyczna i klimatyczna stanowi dla Polski ogromne wyzwanie, bowiem istnieje obawa, że koszty wspomnianej transformacji mogą być dla nas zbyt wielkie w stosunku do korzyści, zwłaszcza że dotychczasowe źródła wzrostu ekonomicznego, takie jak relatywnie niskie koszty pracy czy dostępność tanich surowców, ulegają wyczerpaniu.

Potrzebne są rozwiązania systemowe. Przyjmuje się, że jedną z kluczowych dróg wiodących do dotrzymania unijnych zobowiązań przy zachowaniu stabilnej gospodarki będzie rozwój innowacji w energetyce prowadzących do restrukturyzacji przemysłu. To jednak generuje spore wydatki, bowiem zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wiąże się ze stosowaniem droższych technologii o wyższych kosztach wytwarzania, które z kolei wymagają większych nakładów inwestycyjnych. Kształtowanie właściwej jakości pracy systemu elektroenergetycznego to również stworzenie warunków do pracy słabo programowalnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) i powiązanie ich siecią z innymi źródłami o przewidywalnych i stabilnych warunkach pracy. Jednym z elementów takiego systemu to tzw. „sieci inteligentne” (Smart Grids), których działanie polega na zarządzaniu i monitoringu konsumentów w czasie rzeczywistym, bowiem dysponowanie informacjami online o aktualnym stanie daje możliwość szybkiej reakcji. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest rozwój połączeń transgranicznych.

Na konferencji uczestnicy dyskutowali o następujących kwestiach:

  • Rozwiązania systemowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – plany europejskie a polskie możliwości realizacji
  • Koszty wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w Polsce
  • Rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych - problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce
  • Inteligentne zarządzanie