Panel podczas XI Międzynarodowej Konferencji NEUF 2015

Konferencja NEUF oraz panel edukacyjno-informacyjny odbyły się 26 czerwca 2015 w Ministerstwie Gospodarki. 

Uczestnicy dyskusji mówili o efektach dotychczasowych działań rozwojowych energetyki i przemysłu, potrzebnych inwestycjach, sposobach inicjowania i wspierania ich rozwoju, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność. 

Polska jest jednym z państw, które podjęły się wielkiego wyzwania przekształcenia swojej gospodarki od podstaw. Jest to szczególnie ważne dla sektora energetycznego i przemysłu, których stabilne funkcjonowanie stawiane jest na pierwszym miejscu.

Celem konferencji NEUF było przedyskutowanie rozwiązań dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem będzie znaczący wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców. Poprzez działania polityczne, ekonomiczne i biznesowe transformacja ma wspomóc tworzenie silnych przedsiębiorstw, które zapewnią zrównoważony rozwój ekonomiczny kraju oraz zwiększenie konkurencyjności na wspólnym europejskim rynku. Brak odpowiedzi na wspomniane wyżej wyzwania może doprowadzić m.in. do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, a brak konkurencyjności do zahamowania zdolności inwestycyjnych.

Doświadczenia krajów europejskich, które już wcześniej zdecydowały się  na radykalną reformę swoich sektorów energetycznych i przemysłowych (m.in. Wielka Brytania, Niemcy czy Norwegia) dowodzą, że najskuteczniejszym sposobem wymuszającym poprawę efektywności jest m.in. kreowanie mechanizmu konkurencji oraz innowacyjność. Transformacja gospodarki jest zadaniem trudnym, gdyż jej powodzenie zależy od wielu czynników, powinna być zasadna ekonomicznie i akceptowalna społecznie. Należy ją przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem interesów obywateli, a przy tym trzeba pamiętać o spełnieniu wy­magań wynikających ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej.