Modelowanie bilansu cieplnego przewodu

Jednym z elementów opracowywanego systemu do dynamicznego zarządzania przesyłem w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych (SDZP) jest model obciążalności prądowej przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w zmiennych warunkach środowiskowych. Oparty jest on na bilansie cieplnym przewodu.

Obciążalność prądowa napowietrznych linii elektroenergetycznych jest zależna od aktualnie panujących na danym terenie warunków środowiskowych, do których, należy zaliczyć przede wszystkim temperaturę otoczenia, prędkość i kierunek wiatru oraz występowanie radiacji słonecznej. Należy podkreślić, że warunki te mogą podlegać bardzo zmiennej w czasie i przestrzeni modyfikacji. (Czytaj więcej w Newsletterze)