Kontakt

Koordynator Operacyjny Projektu:

Bolesław Mostowski

Procesy Inwestycyjne
Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
Ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa

Mail. mostowski@proinwestycje.pl

Kom. 880 430 620, Tel. 022 424 82 00,

Fax. 022 671 14 80