Konferencja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej pt. „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju”

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Energii.

22 kwietnia w Ministerstwie Energii w Warszawie odbyło się Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem była kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej w ramach działalności edukacyjno-informacyjnej projektu SDZP oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  • Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego;
  • Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia, finansowanie).

 

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski. Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Konieczne są dalsze działania w zakresie  poprawy efektywności energetycznej, rozwoju mechanizmów konkurencji oraz innowacyjności przy zachowaniu określonego bezpieczeństwa energetycznego. Nowoczesna i inteligentna gospodarka wymaga m.in. inteligentnych sieci energetycznych, poprawy i ujednolicenia poziomu infrastruktury technicznej oraz przystosowania całego systemu do zmieniających się warunków. Odpowiedzią na te wyzwania jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi fundament zrównoważonego i inteligentnego rozwoju wszystkich działów naszej gospodarki i ochrony środowiska, wspiera proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, a docelowo obejmie wszystkie obszary gospodarki: począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, poprzez przemysł, a na gospodarstwach domowych skończywszy.

Koniecznością jest nadążenie za ogólnoświatowym już trendem ochrony środowiska i ograniczania ocieplania klimatu oraz poszukiwanie nowych, korzystnych dla nas rozwiązań. Dla Polski oznacza to ewolucyjną przebudowę gospodarki oraz nowoczesną i dynamiczną reindustrializację na wszystkich poziomach równocześnie. Polski Rząd dostrzega te wyzwania, dlatego stały się one przedmiotem opracowanego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Planu Odpowiedzialnego Rozwoju”.