Globema zajmuje się obsługą informatyczną projektu SDZP

W obecnej fazie projektu praca Globemy skupia się na zapewnieniu niezawodnej platformy do przechowywania i udostępniania danych pomiarowych, które mają spływać z dwóch źródeł; podstawowym źródłem są rozmieszczone wzdłuż linii rejestratory parametrów technicznych linii oraz aktualnej pogody. Drugim źródłem są prognozy pogody z ICM, które pozwolą na prognozowanie parametrów pracy linii. Te dane będą gromadzone i udostępniane w czasie rzeczywistym początkowo pozostałym członkom konsorcjum w celach badawczych, a docelowo użytkownikowi systemu. Najnowszym osiągnięciem jest uruchomienie stosownej infrastruktury informatycznej w chmurze Google. Zastosowanie rozwiązania chmurowego ma zapewnić wysokie parametry dostępności, niezawodności i wydajności. (Czytaj więcej w Newsletterze)