Dysseminacja

dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH w Krakowie: 

W ramach pracy nad projektem SDZP przetestowano szereg koncepcji pomiarowych dotyczących wizyjnych pomiarów statycznego ugięcia przewodu elektroenergetycznego przeprowadzanych za pomocą aparatów cyfrowych oraz kamer. Z szeregu przeanalizowanych oraz przetestowanych w warunkach laboratoryjnych scenariuszy pomiarowych wybrano jeden cechujący się największym potencjałem aplikacyjnym: wykorzystanie aparatu o osi optycznej umieszczonej prostopadle do płaszczyzny ugięcia przewodu. Aparat powinien być wyposażony w teleobiektyw (...). (Czytaj więcej w Newsletterze).

 

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest opracowanie  wymogów konstrukcyjnych odporności atmosferycznej. Klimat w Polsce jest bardzo zróżnicowany; są tereny suche lub o dużej wilgotności, są też obszary o dużym zasoleniu atmosfery czy takie, na których występują porywiste wiatry. System powinien być zaprojektowany zgodnie z przyjętymi normami, dzięki czemu będzie odporny na zagrożenia środowiskowe, które mogą powstać podczas jego pracy. (Czytaj w Newsletterze)

Najbliższym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest  wybór odpowiedniego systemu zasilania wykorzystującego „power harvesting”. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano sposoby pozyskiwania energii wykorzystujące techniki „power harvesting” dla elementów składowych systemu, czyli rejestratora badawczego oraz stacji bazowej. Proponowane rozwiązanie przewiduje zastosowanie panelu fotowoltaicznego do zasilania stacji bazowej. Wybór ten podyktowany jest łatwą implementacją tej technologii oraz niską ceną w odniesieniu do otrzymywanej energii. Rozważano także zasilenie stacji bazowej za pomocą turbiny wiatrowej lub termoogniwa, jednak są to technologie drogie lub trudne w implementacji. Jako źródło zasilania rejestratora badawczego zaproponowano przekładnik wykorzystujący prąd płynący w linii elektroenergetycznej. Taki sposób  został wybrany ze względu na wyjątkowo trudne warunki środowiskowe, w których pracuje rejestrator. Implementacja obecnie stosowanych technologii „power harvesting” w takich warunkach nie jest możliwa. (Czytaj więcej w Newsletterze) 

 

Strony