Debata publiczna: „Rozproszone źródła energii a tradycyjna energetyka: rywalizacja czy współpraca”

8 października 2014r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się debata promocyjna projektu SDZP pt.: „Rozproszone źródła energii a tradycyjna energetyka: rywalizacja czy współpraca”.

Sądząc po tym, co dzieje się w Europie (Niemcy, Dania, Anglia, a ostatnio Włochy) może nas czekać boom na mini-OZE. Mamy tu do czynienia z rewolucją technologiczną, a takiej zastopować się nie da (można ją najwyżej spowolnić). Dla energetyki systemowej ważne jest pytanie o zakres tej rewolucji. Istotna jest też perspektywa rozwoju tego zupełnie nowego rynku. To także zupełnie inna filozofia dostawcy, znana jako DIY (Do IT Yourself – Zrób To Sam). Jest to bezpośrednia konkurencja dla Spółek Dystrybucyjnych, która w końcowym przypadku może prowadzić do budowy autonomicznych, a nawet autarkicznych lokalnych mikro-sieci. Pierwsze przykłady już są: wieś Feldheim w Brandenburgii w Niemczech. Warto jednak podkreślić, że choć rozwiązanie takie jest korzystne w ujęciu lokalnym (dla danej wsi), to z punktu widzenia makroekonomii nie niesie ze sobą już wystarczającej liczby benefitów. Znaczniej bardziej korzystny jest model współpracy GMINA – SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA – SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA przetestowany również w Niemczech (wieś Jühnde w Dolnej Saksonii). Ten przykład pokazuje, że taka współpraca jest nie tylko możliwa, lecz obustronnie korzystna.

My w Polsce musimy samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie o relacje pomiędzy energetyką OZE-ową-rozproszoną, a systemową-scentralizowaną – wolimy współpracować czy konkurować?

Podczas debaty poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Czy Polskę czeka boom mini-OZE i w jakiej perspektywie?
  • Czy sieci energetyczne odnajdą się w tej rzeczywistości i czy potrafimy stworzyć nowy model zarządzania energią?
  • Energetyka rozproszona – korzyści lokalne i globalne.

W debacie udział wzięli:

  • Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu OZE  w Ministerstwie Gospodarki;
  • Michał Kempa, Wicedyrektor ds. Analiz Strategicznych, KPRM;
  • Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Zespołu ds. Energetyki, SEJM RP;
  • Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ;
  • Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.
  • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.