Co nowego w SDZP

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest opracowanie  wymogów konstrukcyjnych odporności atmosferycznej. Klimat w Polsce jest bardzo zróżnicowany; są tereny suche lub o dużej wilgotności, są też obszary o dużym zasoleniu atmosfery czy takie, na których występują porywiste wiatry. System powinien być zaprojektowany zgodnie z przyjętymi normami, dzięki czemu będzie odporny na zagrożenia środowiskowe, które mogą powstać podczas jego pracy. 

Projektowany system powinien prawidłowo funkcjonować w szerokim zakresie temperatur. Jak wynikło z analizy, krytycznym punktem będą skrajne temperatury dodatnie i ujemne. Od tego jest uzależniony wybór komponentów elektronicznych oraz rodzaj zastosowanych akumulatorów. Skrajne temperatury mogą wpłynąć na żywotność i pojemność wykorzystanych buforów energii (akumulatorów). (Czytaj więcej w Newsletterze)