Analiza zasięgu komunikacji radiowej między stacją bazową a rejestratorem badawczym

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest określenie maksymalnego zasięgu komunikacji radiowej między stacją bazową a rejestratorem badawczym. W tym celu wykonano eksperyment, którego celem było ustalenie, czy zostaną spełnione wymagania projektowe przy określonym poziomie pokrycia anteny rejestratora badawczego powłoką ochronną. W trakcie badań zastosowana zostanie antena o większym zysku, która pokryta będzie minimalną, zapewniającą bezpieczeństwo grubością powłoki ochronnej. Polskie normy dotyczące komunikacji radiowej w paśmie 433MHz ograniczają maksymalną moc nadawaną w tym paśmie do 10 dBm, a maksymalny teoretyczny zasięg dla częściowego zalania anteny równy jest 244m. W tym przypadku zasięg transmisji zależy od pokrycia anteny wspomnianą wyżej powłoką ochronną. Założono, że zasięg transmisji może zostać zwiększony poprzez podwyższenie czułości odbiornika oraz/lub zwiększenie mocy nadawanego sygnału. (Czytaj więcej w Newsletterze)