Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Kluczowym, obecnie realizowanym w Projekcie zadaniem są testy polowe. Odbywają się one zarówno w obszarze hardware, jak również modeli obliczeniowych. W chwili obecnej została zakończona instalacja pełnego opomiarowania na linii TAURON Dystrybucja  Robotnicza – Trynek na linii 110kV. Z lokalizacji testowej spływają kompletne dane testowe do bazy danych, ponadto dokonano pierwszego pomiaru geodezyjnego przęsła, które po wprowadzeniu do aplikacji użytkownika pozwoli na poprawne jej działanie. 
Testowanie algorytmów obliczeniowych przebiega poprzez weryfikację wartości obliczanych z rzeczywistymi pomiarami  zachowania się przewodów przeprowadzonymi in-situ. Pierwszy pomiar geodezyjny umożliwia skalibrowanie modeli, natomiast każdy kolejny umożliwi weryfikację poprawności ich działania w innych warunkach atmosferycznych oraz przy innym obciążeniu linii.

Kolejne przewidziane montaże odbędą się na liniach 110 kV w PGE Dystrybucja oddział Warszawa oraz na liniach 220kV oraz 400 kV w PSE.

W ramach realizacji prac zostało przeprowadzone spotkanie prezentujące funkcjonalności aplikacji użytkownika systemu informatycznego SDZP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółek Operatorów Sieci Dystrybucyjnej praz Operatora Sieci Przesyłowej reprezentowani między innymi przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu w sieci. Na spotkaniu stwierdzono, że funkcjonalności systemu znacząco przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz efektywniejszego wykorzystania infrastruktury sieciowej. Kluczową kwestią w działaniu systemu jest wiarygodność dostarczanych informacji, co jest priorytetem od początku realizacji Projektu. W najbliższym czasie do Operatorów zostanie przekazana aplikacja w celach testowych. 

29.03.2016.jpg